Strindberg Project

Pendeltåg

By Linn Persson

Pendeltåg å pendeltåg!
fram och tillbaka!
Jag sitter jag står, jag går!
Jag missar dig när du är i tid 
och är i tid när du är försenat!
De händer att jag tar fel
och hamnar i långt borta.
Då tar det längre tid att åka hem.
Pendeltåg å pendeltåg!

Translate This Text To:

4 0 0 0 0
Read 43525 Times - Genre: Novel
Published: January 19, 2011, 2:39 pm