Strindberg Project

Väderhäfte

A Poem By Mathias Worbin

Det jag säger oftast är:
- Vad gör du?
Det betyder att jag sett någon göra något. 
Jag har iakttagit en handling men inte förstått den eller inte begripit avsikten.
Handlingar är starkare än ord - till exempel är det ju mer påtagligt ATT det snöar än när jag säger att det snöar.
- Vad gör du? 
Kan man ställa den frågan till vem som helst, frågar jag mig.
Jag gör ett antal testförfrågningar.
Ungefär hundra gånger frågar jag hunden.
Jag får inget svar.
Men hon slutar oftast med det hon gör.
Det hjälper mig inte.
Många många gånger frågar jag också ett träd på tomten.
Jag får inget svar.
Ibland det någon gren rassla till.
Jag kanske har orimliga förväntningar.
Sedan frågar jag mig själv:
- Vad gör du?
Svaret blir:
- Vad gör du?
Det fortsätter snöa.
Translate This Text To:

49 0 0 0 0
Read 32294 Times - Genre: Poem
Published: December 4, 2010, 9:49 pm
Tags : snö, jag, semantik