Strindberg Project

Val 2010

By Sanna Samuelsson

Jag har bestämt mig för att minimera valen i mitt liv till två per dag. Varje dag får jag alltså bara göra två val. De två valen kan vara vad som helst. Det kan vara att välja vad jag ska äta till frukost. Eller om jag ska gå till skolan eller låtsas vara sjuk. Det kan bli svårt ibland tänker jag. Fast då kan jag ringa någon annan och fråga. Om någon frågar mig till exempel om jag vill göra något så kan jag säga "Du får bestämma". På det sättet minimerar jag antalet val. Gör jag slut på mina val en dag får jag inte göra några fler sen. Det nollställs när jag sover. Valet av välja mina val gills inte.
Translate This Text To:

52 0 2 1 0
Read 35324 Times - Genre: Fairytale
Published: September 13, 2010, 1:04 pm