Strindberg Project

Eldflugorna

By Ted Lennartsson

Inte ens den språkliga, mänskliga världen består av objektIstället består världen, villkorad av det typiskt mänskliga, språkliga perspektivet av kroppar på nåder av den kraft som till slut blir förmögen att dela på demOckså kraften är kroppsligOch hålrum, den språkligt annars onämnbara kropp mellan relativt solida kroppsligheter som den onämnbara kroppen inte förmår att sönderdela Kropparnas metamorfos består i motstånd, förening och sönderfallOch alla kroppar, nämnbara och onämnbara, är tillfälliga I någon aspekt, den faktiska, faller kroppen ständigt sönder och förenas med andra kropparDen kroppsliga världen är obeständigI någon aspekt, den imaginära, kan kroppens motstånd sägas motstå en relativt sett mindre beständig kropp och på så vis vara så pass konsistent att den låter sig avyttras i ett ord Den imaginära uppfattningen om en solid kropp är en fantasmÄven fantasmen äger kroppslighetEn kroppslighet av den särskilda form mänsklig språklighet är konstitueradOch av den särskilda form mänsklig språklighet är inringadFantasmens begränsning är tillfällig, tänds hastigt och slocknar långsamt Ur mörkret tänds nya ljus, på flera platserVår kropp rör oss mot olika platser samtidigtHör varandras röster på avståndMed ljusets kropp gestaltas en liten del av världen på ett särskilt sättMen olika delar av världen gestaltas snarlikt i ljuskroppens skenVi fäster oss avsevärt och utan proportion till de små skillnaderna i dessa i stort sett identiska projektionspunkterDe gåtor som frodas i medvetandets mörker lämnas obeaktade I ovetskapens skräck, söker vi oss likt nattflyn mot eldsflammorna
Translate This Text To:

0 0 0 0 0
Read 177 Times - Genre: Horror
Published: June 5, 2020, 5:17 pm