Strindberg Project

MCUZE, MNEOMSYNE (THEOGONY)

By Ted Lennartsson

Följ min länk: hhhtp//0>X.dk

ACH SO, 
Det var alltså en missuppfattning att hon
Att Mnemosyne, dotter av Ouranos och Gaia

Som asfalterar det flödande livets väg
Med det förflutnas kletiga tjära

Att hon...

Jag har glömt vad jag skulle skriva
Det enda jag minns 
är McCuze 
och intertextualitet

Resten kan du räkna ut själv

(Ledtråd: Gåta)

I fikarummet mumlar de nypermitterade
"Skärp dig Lennartsson, det där ä inte poesi,
det är frågesport"

Men så, vad är då just det sättet att skriva på 
som vi kallar "poeisis"
Om år det inte just att gjuta liv i den myllrande gissningsleken?
--
Läs inte det här:

Oh gudinna du som sjöng om peliden Akilles.
Var alls ingen gudinna
Du var en viskning i allts egen huvudknopp: 

Halli, hallå?


Translate This Text To:

0 0 0 0 0
Read 126 Times - Genre: Novel
Published: April 23, 2020, 4:05 pm