Strindberg Project

Namn etc.

By Ted Lennartsson

Guds namn är 
Älvor i en labyrint
Denna labyrintiska sajt
Och dess snillrika programmering

Våra fingrar smattrar mot tangenter och publicerar text
Mindre av den fria viljans nyckfullhet
Än ofördelaktiga omständigheter
Svårglömda
Rostiga kärlekssår
Osnutna barn
Avslutade havandeskap
Pseudonymer
Häftig musik
Hårda ord
Obetalda räkningar
Folkmord
Och en liten tax, som glömt sitt namn
Etc.

Är din guds namn Ted Lennartsson

Ted Lennartsson
Translate This Text To:

0 0 0 0 0
Read 271 Times - Genre: Novel
Published: March 6, 2019, 5:32 pm