Strindberg Project

Svensk haiku

By Ted Lennartsson

Sverige, Sverige nordens ljus, drömmaland
Fagerfjäll, eget käll, Skånes mylla, brödraband
Konung hylla, hem och hus, Norrskensljus, 
Månskensbad på sandig strand

Havsörn stolt han flyga, hem längs kustens rand
Dräng med småländsk piga, på stigen hand i hand

Mitt land, mitt land, mitt fädnersland, min kärlek gör mig blind
På klotets topp, du stigit opp, min kärlek gör mig blind

Sverige, o SverigeTranslate This Text To:

5 2 0 1 0
Read 39944 Times - Genre: Novel
Published: September 12, 2010, 6:47 am