Strindberg Project

Att värpa

By Titzian T.

Vi har fyllt
ditt söta
vidgade
Vanadis

Vikt
och format
utan respit

Tryckt undan
förlängt

Tidvis

Har vi?
Translate This Text To:

0 1 0 0 0
Read 1164 Times - Genre: Poem
Published: September 25, 2018, 2:28 pm