Strindberg Project

Du är ett ord

A Poem By Samuel Nyholm

Bokstäver i denna bok 

Bokstäver i alla böcker



Aldrig har de skrivits så 

Aldrig har de varit här 
förut

Jag skriver detta mot 
min vilja



Var är den


Mellan bokstäverna 
är den inte



Det som inte 
menas 
kan inte sägas


Meningen kan ändras

Le Bourg Vi går till Le Bourg



Bokstäverna samlades 
här

Så här kom meningen att 
ändras



I en stillsam pust av nya bokstäver



Var är du 


Ändras du som vinden



I ett moln av ord 
i ett regn av tystnad 
dansar de iväg


Meningar som stängs in i böcker 
det är tusen av dem


Alla ord 
på alla sidor

Ni är 
i tusen böcker



Brev till förläggaren

Det du läser nu 
Du vill kanske trycka det
Låta andra läsa

Men känn dig inte tvingad 

Läs det högt:


Poesin 
är syndens attribut



Brev till min nästa fru

Vad heter du 
Var det en konstig fråga 
Kommer det att hålla

Om du verkligen tycker 
om mig 
kyss mig nu 
och nu

Skriv gärna 
ditt namn 
på raden här:__________


Om du skrev ditt namn på 
raden 
stryk helst över det igen



Bokstäverna 
deras eget eko frågar:
Var är du nu 
nu och nu


De vandrar över 
trasiga hjärtan

Ord som betyder 
något annat

Ändrar mening 
och försvinner



Jag begick ett litet 
misstag 
när jag påstod att språket 
är för litet

Det omfattar allt

När jag säger allt 
menar jag allt





Jag skriver resten bara 
till dig



Till dig
Ta allt som finns om dig 
som finns skrivet om dig

Allt som talas om dig 
Allt det jag tänker om dig


Du är inte ensam


Du är ett ord 
alla ord jag lärt mig


Du är alla språk 


Du är ordens rytm


Hur de lämnar 
din mun


Luften 
du formar dem med



Allt jag någonsin önskat 
med dig 
ryms i dessa strofer

Allt du någonsin upplevt 
ryms också här



Allt ryms här



Allting finns 
i denna lilla punkt 

Den vibrerar

En vibrerande 
liten punkt



Du är alla punkter 
där du slutar 
börjar du



Alla ord börjar och slutar 

och ändras



En mask 
som kryper över dina 
bröst 
och önskar 
att den var i jorden


Jorden ett hem 
en plats 
efter döden
Inte mycket mer än så


Döden
slutet på 
vår evighet



Detta var ditt 
korta ögonkast
Translate This Text To:

100 1 0 0 0
Read 74380 Times - Genre: Poem
Published: September 23, 2010, 1:04 pm