Notice: Undefined index: title in /home/z7uawk7ew81l/domains/projectstrindberg.com/html/index.php on line 10

Notice: Undefined index: remove-code in /home/z7uawk7ew81l/domains/projectstrindberg.com/html/index.php on line 55

Notice: Undefined index: author in /home/z7uawk7ew81l/domains/projectstrindberg.com/html/php/read.php on line 14

Notice: Undefined index: reader-reaction in /home/z7uawk7ew81l/domains/projectstrindberg.com/html/php/read.php on line 23
Vid beställning - A Poem By Mathias Worbin On Strindberg Project

Strindberg Project

Vid beställning

A Poem By Mathias Worbin

Det är många som kan tycka något om vad som är ok.
Exempelvis vill många spexa till det, vilket kan variera från roliga och underhållande utklädnader till stötande och några näst intill olagliga. 
Vi har kommit fram till att om man gör den vanliga tillvaron fri från spex så blir fler nöjda. 
Men eftersom många  vill göra något speciellt så har vi tagit fram en egen spextillvaro som endast är till för spexande människor. 
Den här har blivit mycket populär tack vare en ny fräck layout och engagerade människor och när alla spexar så blir tävlingen människor emellan viktig.
För att göra gränserna så tydliga som möjligt har vi tagit fram ett dokument som vi kallar vår etiska plattform. 
Öl, vin och sprit samt förpackningar härför får inte förekomma. 
• Rökverk, även otänd cigarett etc, får inte förekomma. 
• Narkotiska preparat eller andra droger eller tillhörande attribut får inte förekomma.
• Vapen eller tillhygge eller annat våldsinslag får inte förekomma.
• Omotiverad nakenhet, obscen gest eller bild,eller annat som kan upplevas som stötande får inte förekomma.
• Banderoll, skylt, kläder eller annat attribut med rasistisk eller diskriminerande innebörd får inte förekomma. 
• Skyltar eller teckningar med hänsyftning till person eller åsikt, som kan innehålla dolda budskap och därför upplevas som kränkande, får ej förekomma.
• Organisationer och föreningar får ej förekomma.
Vi förbehåller oss rätten att undanta tveksamt spex från tillvaron.
Translate This Text To:

41 2 1 0 0
Read 82311 Times - Genre: Poem
Published: September 29, 2010, 7:31 am
Tags : spex, ordning, reda