Strindberg Project

I Love You

By Ola Persson

Den logiska konsekvensen bör inte vara kopplad till våra misstag.
Den bör skapas inte av vår vilja att rädda liv.
Vi bör vara okallibrerbara känsloströmmar, lågvattenmärken och dagdrömmeri.

Vi kan våga vara Jona.
Ensamma i valfisken.

Translate This Text To:

42 0 0 0 0
Read 82430 Times - Genre: Novel
Published: October 18, 2010, 5:05 pm